Pages

Friday, 18 May 2012

BERDOSA KEPADA SIAPA?

1. Allah s.w.t.

Salah satu dosa terhadap-Nya ialah syirik kepada Allah. Namun, ada perlakuan yang secara tidak sedar yang menyebabkan berlakunya syirik. Itulah perbuatan sihir atau mencari orang lain seperti bomoh dan dukun untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan, Allah sahaja Tuha yang berhak disembah.

2. Diri Sendiri

Seseorang ditegah daripada menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa seperti membalas dendam terhadap orang lain, menukar jantina atas dasar kecenderungan sejak kecil, berlebihan ketika makan dan sebagainya. Dosa yang paling besar terhadap diri sendiri adalah membunuh diri kerana tiada lagi kesempatan bertaubat.

3.Orang Lain

Antara contoh perbuatan dosa kepada orang lain seperti mencuri dan yang seumpamanya, membuat bising di tempat umum, merokok, membawa khabar buruk tentang diri seseorang dan sebagainya. Perbuatan ini biasanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu seseorang tanpa mengambil kira kesan yang akan orang lain peroleh.

Kategori Dosa

✔ Aqidah

- Syirik dan menyekutukan Allah
- Mengamalkan sihir.

✔ Akhlak

- Tidak menunaikan hak kepada kedua-dua ibu bapa dan sesame manusia.
- Berlaku zalim terhadap makhluk Allah yang lain seperti haiwan dan tumbuhan.
- Memiliki sifat mazmumah dalam diri seperti hasad, tipu daya, khianat dan sebagainya.

✔ Ibadah

- Meringan-ringankan suruhan Allah seperti solat, puasa dan zakat.
- Apabila lalai melaksanakan perintah Allah tidak segera menggantikannya. Contohnya, tidak mengqada solat fardu yang ditinggalkan dan tidak membayar fidyah atas puasa yang tidak sempat diqada.

✔ Muamalat

- Membuat urusan bersangkutan riba.
- Mengurangi timbangan dalam jual beli.


sumber : Majalah Solusi keluaran Isu 35.

No comments:

Post a Comment