Pages

Saturday, 11 February 2012

RASUL-RASUL ULUL AZMI

      Ulul Azmi bermaksud pata Nabi dan Rasul yang mempunyai kesabaran luar biasa dan telah menghadapi tugas dan ujian yang amat berat. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad s.a.w. Anehnya pula, kesemua ayah mereka bukanlah merupakan golongan nabi.

      Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishashul Anbiya', Nabi Nuh adalah anak kepada seorang yang biasa bernama Lamak bin Mustawasylih. Nabi Musa adalah anak Imran bin Qaits. Manakala Nabi Ibrahim pula adalah anak kepada pembuat patung berhala yang bernama Azar bin Nakhur. Nabi Isa sendiri tidak punya ayah, sehingga disebut Isa putra Maryam. Dan akhir sekali ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pedagang Mekah yang meninggal di dalam perjalanan  sewaktu Muhammad masih dalam kandungan ibunya.

No comments:

Post a Comment