Pages

Wednesday, 15 February 2012

USAHLAH TERLALU MEMILIH


Rasulullah s.a.w pada suatu hari berkata kepada seorang sahabat dari kaum Ansar: Wahai fulan nikahkanlah puterimu kepadaku!. Maka sahabat tersebut berkata: Tentu ya Rasulullah dan semoga Allah menyedapkan pandangan matamu. Rasulullah s.a.w berkata: Akan tetapi aku menginginkan puterimu bukan buat diriku. Ia berkata: Buat siapa ya Rasulullah?. Rasulullah s.a.w berkata: Buat Julaibib. Ia berkata: Ya Rasulullah, (tunggu dulu) hingga aku bermusyawarah dengan ibunya.
Lalu ia pun mendatangi isterinya dan berkata: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengkhitbah puterimu. Isterinya berkata: Tentu, dan semoga Allah menyedapkan pandanganmu. Ia berkata: Akan tetapi bukan untuk dirinya. Isterinya berkata: Kalau begitu buat siapa?. Ia berkata: Buat Julaibib. Isterinya berkata: Celaka puteriku, buat si Julaibib? Tidak, aku tidak akan menikahkannya dengan si Julaibib!

Tatkala ia berdiri hendak menemui Nabi s.a.w (untuk memberi tahu hasil musyawarahnya dengan isterinya) maka puterinya berkata dari balik kamarnya kepada ibunya: Apakah kalian menolak perintah Rasulullah? Bawalah aku kepada Rasulullah s.a.w, sesungguhnya baginda s.a.w tidak akan mensia-siakan aku! Maka sahabat Ansar tersebut membawa puterinya kepada Rasulullah s.a.w dan berkata: Aku serahkan urusannya kepadamu. Maka Rasulullah s.a.w pun menikahkannya dengan Julaibib.

(H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)


No comments:

Post a Comment