Pages

Saturday, 11 February 2012

NIAT : Permulaan Segala Amalan

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab r.a, aku mendengar Nabi s.a.w bersabda :
"Sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasul-Nya . Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu".

(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment