Pages

Tuesday, 24 April 2012

5 SEBAB KECELAKAAN IBLIS. 
Muhammad bin Ad-Dauri berkata:

 
Iblis menjadi celaka kerana lima sebab:-
  1. Tidak mengakui dosa.
  2. Tidak bersedih.
  3. Tidak mencaci diri.
  4. Tidak berazam untuk bertaubat.
  5. Berputus asa dari rahmat Allah.

 
Nabi Adam mendapat kebahagiaan kerana:-
  1. Mengakui dosa yang telah dilakukan
  2. Merasa sedih di atas dosa yang telah dilakukan.
  3. Menghina diri kerana telah melakukan dosa.
  4. Segera bertaubat kepada Allah.
  5. Tidak berputus asa dengan rahmat Allah.

No comments:

Post a Comment