Pages

Sunday, 13 May 2012

GAMBAR SAINS MEMBUKTIKAN KEBENARAN AL-QURAN AL-KARIM#1-Langit terbelah dan berwarna merah mawar

Surah Ar-Rahman, ayat : 37. Maka apabila langit Telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.

-------------------------------------------------------------------------------------------

#2- Laut yang mempunyai tanah dan api.

1. Demi bukit[1424],

2. Dan Kitab yang ditulis,

3. Pada lembaran yang terbuka,

4. Dan demi Baitul Ma’mur[1425],

5. Dan atap yang ditinggikan (langit),

6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

7. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

8. Tidak seorangpun yang dapat menolaknya,

[1424] yang dimaksud bukit di sini ialah bukit Thur.

[1425] Baitul Ma’mur ialah ka’bah Karena ka’bah selalu mendapat kunjungan haji, ‘Umrah, Tawaf dan lain-lain atau sebuah rumah di langit yang ketujuh yang saban hari dimasuki oleh 70.000 malaikat.

-------------------------------------------------------------------------------------------

#3- Bumi dan langit yang satu kami pisahkan dia.

Surah Al-Ambiya’, ayat : 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya. dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

-------------------------------------------------------------------------------------------

4- Langit terbelah

Surah Al-Qamar, ayat : 1. Telah dekat datangnya saat itu dan Telah terbelah bulan[1434].

[1434] yang dimaksud dengan saat di sini ialah terjadinya hari kiamat atau saat kehancuran kaum musyrikin, dan “terbelahnya bulan” ialah suatu mukjizat nabi Muhammad SAW.

-------------------------------------------------------------------------------------------

5- Bulan bercahaya

Surah Yunus , ayat : 5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui.

[669] Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.


No comments:

Post a Comment